Ana Sayfa SAMSUN HABERLERİ 5 Haziran 2020

Samsun’da Sokağa Çıkma Kısıtlaması!

Samsun Haberleri - Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yapılmasına karar verdi.
Samsun’da Sokağa Çıkma Kısıtlaması!

Samsun Haberleri – Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yapılmasına karar verdi.

İşte o karar:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 05/06/2020 tarihi saat 24:00 ile 07/06/2020 tarihi saat 24:00 arasında İlimizde gerçekleştirilecek sokağa çıkma kısıtlamasında alınacak önlemler ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duymaları halinde refakatçilerinin sokağa çıkmalarının kararlaştırılmasına ilişkin 05.06.2020 tarihli ve 63 sayılı kararıyla;

A- Kurulumuzca Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda Sokağa Çıkılmasının Kısıtlandığı Tarihlerde Açık Olacak İş Yeri, İşletme Ve Kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

– Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05/06/2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilmelerine,
– Kısıtlamanın olduğu 06/06/2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
– Vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine,
– Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

b) 06/06/2020 Cumartesi ve 07/06/2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olmasına, bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilmesine,

06/06/2020 Cumartesi ve 07/06/2020 Pazar günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

c) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 06/06/2020 Cumartesi ve 07/06/2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerlerinin açık olmasına,
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerlerinin açık olmasına,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerinin açık olmasına,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin açık olmasına (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) İl merkezinde Valilik, ilçelerimizde ise Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonunun ve lastik tamircisinin açık olmasına, ( bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircilerinin kura yöntemi ile belirlenmesine ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketlerinin de açık olmasına )
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmelerin açık olmasına ( rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi ),
ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketlerin açık olmasına,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezlerinin açık olmasına,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletmelerin/firmaların açık olmasına,
i) İlimiz ve ilçelerimizde İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaların açık olmasına,
k) Oteller ve konaklama yerlerinin açık olmasına,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesislerinin açık olmasına,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenlerin açık olmasına (bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilmesine, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmemesine, çalışma alanının sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlı olmasına),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalarının açık olmasına,
o) Mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla, daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesislerin açık olmasına,
ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin açık olmasına,

p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak il merkezinde Valilik, ilçelerimizde Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerin açık olmasına,
r) 06/06/2020 Cumartesi ve 07/06/2020 Pazar günü sebze/meyve toptancı hallerinin açık olmasına,

B- Kurulumuzca Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda, İlimizde İstisna Kapsamında Olan Kişiler.

a) Bu kararın “A- Kurulumuzca Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda Sokağa Çıkılmasının Kısıtlandığı Tarihlerde Açık Olacak İş Yeri, İşletme Ve Kurumlar” başlığında yer alan işletmelerin yönetici, görevli ya da çalışanları,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Asgari sayıda olmak koşuluyla bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları,
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) İçişleri Bakanlığı’nın 30/04/2020 tarih ve 7486 tarihli genelgesi ile oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ve lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 06/06/2020 Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı vb.),
ö) Veteriner hekimler,
p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
r) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,
s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 07/06/2020 Pazar günü saat 18:00’dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılmamak kaydıyla),
t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
ü) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

v) ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 06 Haziran 2020 tarihinde açık bulundurulmasına, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 06 Haziran 2020 tarihinde İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrencilerin ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

C- Kurulumuzca Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda, 65 Yaş Üzeri ile Kronik Rahatsızlıkları Olan Vatandaşlarımız İle İlgili Alınan Sokağa Çıkma Kısıtlamasına İlişkin Sokağa Çıkmalarına İzin Verilenler.

a) Kurulumuzun 21/03/2020 tarih ve 06 karar no.lu toplantısyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duymaları halinde refakatçilerinin; 07/06/2020 Pazar günü 14:00-20:00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

D- Kurulumuzca Yapılan Değerlendirmeler Sonucunda, İlimizde Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Faaliyetlerinde Sokağa Çıkma Kısıtlamasında İstisna Kapsamında Değerlendirilmesine Karar Verilenler

Yem üretim yerleri ve yem naklinde görev yapan çalışanların istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Süt toplama ve nakil işlemlerinde çalışanların istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Tarım ve Orman Bakanlığı resmi kontrol görevlileri ile yukarıda belirtilenlerin seyahatlerinde ve araç giriş-çıkışlarında uygun tedbirler alınarak gerekli kolaylığın sağlanmasına,
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yem, gübre, tohum, fide, fidan, ilaç, alet, makine, su pompası gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Mezbahane ve kanatlı kesimhanelerinin açık olmasına buralarda çalışanlar ve buralara sevkiyat yapanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Hasat edilen ürünlerin pazarlanması için sebze ve meyve hallerinin açık olmasına ve pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
İlimizdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal üretimde kullanılan materyallerin (fide, fidan, tohum, gübre, ilaç, alet, makine, su pompası gibi vb) satışının yapıldığı bayilerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
İlimizdeki mevcut kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren gıda laboratuvarlarının açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Tarım ve hayvancılık işletmelerinde (balık ve tavuk çiftlikleri dâhil) tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, gübreleme, bakım gibi faaliyetler yapanlar ile bunları yapmak için mahalle, ilçe ve çevre ilçelerden gelerek çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Tütün üreticilerimizin depolarında bulunan tütün ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
İlimizde; Tekne boyları 12 metrenin altında bulunan ve Geleneksel Kıyı Balıkçılığı yapmakta olan Ruhsatlı Balıkçı Teknelerinin, 4/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine uymak ve her tekne de azami iki kişi olmak kaydıyla, Gerçek Kişiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olanların avcılık faaliyetlerine devam etmeleri için sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Petshoplarda bakım işi yapanların saat 08:00-12:00 arası sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Gıda işletmeleri, hammadde ve ambalaj tedariği üretim ve naklinde çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
Üretilen gıda ve ihtiyaç malzemelerinin satış noktalarına dağıtımında görev alan lojistik ve dağıtım şirketi çalışanlarının sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine Perakende satış noktalarının mal kabul birimi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
İlimizde un, buğday, arpa ve mısır gibi tarım ürünlerini satan yerlerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,
r- İlimizde bulunan et, süt, balık, un ve unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

· Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,

· Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,

· Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına,

· Plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine,

· Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerinin ekmek dağıtımını gerçekleştirebilmesine,

· Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 06-07 Haziran 2020 tarihlerinde gazete dağıtımının, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılmasının esas olmasına )

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com
samsunhaberx.com